پرهام سزار که جدیدا یه مسابقه موسیقی گذاشته داره اهنگارو بررسی میکنه منتظر نتایج باشید عکس رو ببینید :