(روزنامه ایران صفحه 23) برای ادامه خواندن این مطلب به روزنامه ایران  راجعه کنید!این مطلب توسط ارمین 2afm منتشر شد برای شایعات مجوزش!(عکس زیر قسمتی از روزنامه است )
برچسب ها : حاشیه مجوز گرفتن ارمین 2afm ,