مدیر گروه کاغذ گفت حصین حالش خوب است و منتظر دادگاه خود است پس لطفا اوضاع رو متشنج نکنید ! رضا پیشرو هم بعد از این حرف پست خود را پاک کرد!(یه توضیحی بدم:اینکه من جملات قبلیشونو تو پست های قبل گفتم معنیش نمیشه که من خواستم جو بدم!من یک رسانه ام ک وظیفمه حرف هارو منتشر کنم و خدا میدونه ک حرف هایی ک زده شد بدون این که کم یا زیادش کرده باشم منتشر کردم!اگر کم کردم حرف رکیک یو کم کردم و اگر زیادم کردم گفتم که این نظر خودمه! و حرف هایی ک تو پست های قبلی نوشته شد حرف های خود ایشون بود و الان به دلایلی تغییر موضه دادن دلیل این نیست که حرف هایی ک زده شد حرف های ایشون نبوده!بخاطر اینکه شرایط رو طوری دیده که بهتر بوده اوضاع اروم بمونه !)