پس از دستگیری حصین خیلی از رپر ها اعتراض کردند و خب خودم هم حتی این اعتراض و منطقی نمیدونم چون وقتی پا تو این کار میزاری باید فکر اینجور جاهاشم بکنی بهرحال من خودم و وارد قضیه نمیکنم و فقط عکس اعتراض پیشرو رو میزارم :برچسب ها : اعتراض پیشرو نسبت به دستگیری حصین ,