مدیر گروه کاغذ اعلام کرد حصین ( حسین ابلیس ) منتظر دستورات قضایی است !اون در پست خود به تهدید رضا انکار ( دزد اهنگ های حصین ) پرداخت


برچسب ها : حصین منتظر دستور قضایی ,